Systemy wspomagające zarządzanie dedykowane dla

sądów i prokuratur

Proponujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne złożone z nowoczesnych, dedykowanych aplikacji w technologii web-owej oraz profesjonalnych usług wdrożeniowych, utrzymania systemów i ciągłego wsparcia serwisowego. Nasze systemy korzystają z centralnych baz danych oraz oferują dostęp przez przeglądarki internetowe.

Grafika Frontpage 1 Sadownictwo

Aplikacje

Nasze szczególne kompetencje dotyczą zastosowania oferowanych rozwiązań w sektorze publicznym. Kompetencje te zostały zbudowane dzięki wieloletniej współpracy z jednostkami budżetowymi, w tym w przede wszystkim ze znaczącą częścią jednostek Sądownictwa Powszechnego i Prokuratury w Polsce.

Oprogramowanie, które tworzymy to skalowalne, wydajne i niezawodne aplikacje w technologii web-owej, o trójwarstwowej architekturze z serwerem SQL, serwerem HTTP i dostępem z dowolnego miejsca w sieci przez przeglądarki internetowe.

NS.NET Naleznosci Sadowe

Należności Sądowe OrCom.WEB

System zapewnia pełną ewidencję wykonania orzeczeń sądowych zarówno w obszarze finansowym, tj. windykacji należności sądowych, nawiązek i korzyści majątkowych, jak i w obszarze niefinansowym związanym z wykonywaniem pozostałych orzeczeń. Działa obecnie w ponad 240 sądach powszechnych, co stanowi znaczącą większość sądów na terenie całego kraju.

SK.NET Sluzba Kuratorska

Służba Kuratorska OrCom.NET

Zespoły Sądowej Służby Kuratorskiej realizują określone przez prawo zadania związane z wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych oraz rodzinnych i nieletnich. System wykorzystuje centralną bazę danych i sieć resortową dla wsparcia pracy Zespołów Sądowej Służby Kuratorskiej na dowolnym obszarze - okręgu, apelacji lub całego kraju.

IB.NET Integrator Budzetowania

Biurowość OZSS OrCom.WEB

Opiniodawcze Zespoły Specjalistów Sądowych (OZSS) są powoływane przy sądach okręgowych i opiniują w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, tj. w sprawach o rozwód, ustalenie, uregulowanie kontaktów i władzę rodzicielską. Działania OZSS wymagają prowadzenia ewidencji oraz podlegają sprawozdawczości. Zadanie te efektywnie wspiera nasza aplikacja.

IS.NET Integrator Sprawozdan

Integrator sprawozdań OrCom.NET

Wymiar sprawiedliwości to hierarchiczna struktura, w której każdą jednostka zobowiązana jest do składania szeregu sprawozdań. Aplikacja w czasie rzeczywistym agreguje złożone sprawozdania, udostępnia zagregowane dane sprawozdawcze na wszystkich szczeblach struktury, stanowi archiwum złożonych sprawozdań oraz niezawodne medium do ich przesyłania. 

FK.NET Finanse Ksiegowosc

Finanse-Księgowość OrCom.NET

Moduł systemu OrCom.NET stanowiący nowoczesne narzędzie do prowadzenia ewidencji księgowej, kontroli wydatków i dochodów, generowania sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Jest przygotowany do obsługi i wsparcia z wykorzystaniem centralnej bazy danych wielu jednostek budżetowych powiązanych w strukturę hierarchiczną. 

OT.NET Obrot Towarowy

Obrót Towarowy OrCom.NET

Moduł systemu OrCom.NET przeznaczony do rejestracji zakupów, obsługi sprzedaży oraz prowadzenia ewidencji magazynowej zgodnie z wymogami jednostek budżetowych. Korzysta z centralnej bazy danych wspólnej dla wszystkich modułów systemu zintegrowanego, wspiera pracę wielu jednostek tworzących strukturę hierarchiczną.

EM.NET Ewidencja Majatku

Ewidencja Majątku OrCom.NET

Moduł systemu OrCom.NET pozwalający na skuteczne zarządzanie majątkiem w wielu powiązanych jednostkach. Umożliwia m.in. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i sprawną obsługę inwentaryzacji z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz technologii RFID. Centralna baza danych i zdalny dostęp gwarantuje skuteczny nadzór nad składnikami majątku na całym obszarze. 

RCP.NET Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja Czasu Pracy OrCom.NET

Nowoczesna  aplikacja web-owa do ewidencji czasu pracy w wielu powiązanych jednostkach Sądownictwa i  Prokuratury na dowolnym obszarze - okręgu, apelacji, całego kraju. Współpracuje z dedykowanymi czytnikami kart identyfikacyjnych o rozbudowanych funkcjach, zapewnia przesyłanie danych do systemu SAP ZSRK.

OD.NET Obieg Dokumentow

Biurowość KRS OrCom.NET

Dedykowana aplikacja w technologii web-owej opracowana dla potrzeb Krajowej Rady Sądownictwa. Wspiera w pełnym zakresie prowadzenie biurowości KRS, elektroniczny obieg dokumentów, korespondencję wychodzącą i przychodzącą.

BI.NET Biblioteka

Biblioteka OrCom.NET

Aplikacja web-owa do obsługi biblioteki - ewidencja zbiorów, obsługa wypożyczeń, skontrum (inwentaryzacja). Spełnia uniwersalne wymagania związane z prowadzeniem bibliotek literatury fachowej w dowolnej jednostce wymiaru sprawiedliwości.