Systemy

Oferujemy nowoczesne systemy dedykowane dla sądów i prokuratur, dla sektora publicznego, a także firm i przedsiębiorstw sfery biznesowej. Są to aplikacje w technologii web-owej o trójwarstwowej architekturze, na którą składa się serwer MS-SQL zarzadzający centralną bazą danych, serwer HTTP oraz klient w postaci dowolnej przeglądarki internetowej.

Sądownictwo

Systemy dla sądów i prokuratur

Nowoczesne, dedykowane aplikacje spełniające specyficzne wymagania jednostek organizacyjnych Sądownictwa Powszechnego i Prokuratury.

Sektor Publiczny

Systemy dla sektora publicznego

Uniwersalne systemy dostosowane do wymagań sektora publicznego, tj. podmiotów grupujących własność państwową i własność jednostek samorządu terytorialnego.

Biznes

Systemy dla biznesu

Uniwersalne systemy skonfigurowane dla potrzeb biznesu, wspierające sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, jego finansami oraz pracownikami i majątkiem rzeczowym.