Slajd 1
Dedykowane, nowoczesne aplikacje z dostępem przez przeglądarki internetowe
Dla Sądów i Prokuratur
Hierarchiczna struktura Sądownictwa Powszechnego i Prokuratury oraz specyficzne potrzeby w zakresie prowadzenia ewidencji wymagają systemów zarządzania oferujących dedykowaną funkcjonalność wraz z dostępem do centralnych baz danych. Daje to możliwość efektywnego wsparcia informatycznego dla pracy wielu jednostek tworzących złożoną strukturę organizacyjną.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom tworzymy nowoczesne, dedykowane systemy o centralnej, trójwarstwowej architekturze przeznaczone do pracy w sieci resortowej, oferujące pełną funkcjonalność z dowolnego miejsca w sieci przez przeglądarki internetowe, nie wymagające instalacji dedykowanego oprogramowania na stanowiskach roboczych.
Slajd 2
Zintegrowany System Zarządzania OrCom.NET dla jednostek budżetowych
Dla sektora publicznego
Jednostki sektora publicznego, zarówno w strukturach rządowych jak i samorządowych, mają szereg powiązań i zależności wynikających z przepisów prawa. Na poszczególnych szczeblach struktury pełnią funkcje służebne w stosunku do obywateli, a jednocześnie mają szereg obowiązków sprawozdawczych wobec jednostek nadrzędnych.

Dysponując szeroką wiedzą i doświadczeniem w obsłudze jednostek budżetowych firma OrCom przygotowała system zarządzania spełniający wymagania podmiotów sektora publicznego o złożonej, hierarchicznej strukturze. Jest on oferowany wraz z profesjonalnym wdrożeniem oraz stałym wsparciem serwisowym.
Slajd 3
Zintegrowany System Zarządzania OrCom.NET dla firm i przedsiębiorstw
Dla biznesu
Jednostki w strukturach korporacyjnych, spółki matki i spółki córki, spółki powiązane powinny mieć jeden spójny system informatyczny, jednakowe sposoby zarządzania oraz jednolitą sprawozdawczość.

OrCom wyszedł naprzeciw takim wymaganiom i proponuje system klasy ERP spełniający wymagania szerokiego zakresu firm, przedsiębiorstw i instytucji, także tych o złożonej i wielopodmiotowej strukturze, wsparty pełnym zakresem usług wdrożeniowych i serwisowych.

previous arrow
next arrow
Sądownictwo

Systemy dla sądów i prokuratur

Nowoczesne, dedykowane aplikacje spełniające specyficzne wymagania jednostek organizacyjnych Sądownictwa Powszechnego i Prokuratury.

Sektor Publiczny

Systemy dla sektora publicznego

Uniwersalne systemy dostosowane do wymagań sektora publicznego, tj. podmiotów grupujących własność państwową i własność jednostek samorządu terytorialnego.

Biznes

Systemy
dla biznesu

Uniwersalne systemy skonfigurowane dla potrzeb biznesu, wspierające sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, jego finansami oraz pracownikami i majątkiem rzeczowym.

Aktualności

Aktualności

Tu znajdziesz zestaw najnowszych informacji dotyczących naszych rozwiązań, nowości i planów.

Zapytaj

Zapytaj

Jeśli chcesz zapytać o konkretną aplikację lub potrzebujesz porady i chcesz porozmawiać, skontaktuj się z nami.