Systemy wspomagające zarządzanie dedykowane dla

sektora
publicznego

Proponujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne złożone z nowoczesnych aplikacji w technologii web-owej z dostępem przez przeglądarki internetowe oraz profesjonalnych usług wdrożeniowych, utrzymania systemów i ciągłego wsparcia serwisowego.

Grafika Frontpage 2 Sektor Publiczny

Aplikacje

Nasze szczególne kompetencje dotyczą zastosowania oferowanych rozwiązań w sektorze publicznym. Kompetencje te zostały zbudowane dzięki wieloletniej współpracy z jednostkami budżetowymi, w tym w przede wszystkim z jednostkami Sądownictwa Powszechnego i Prokuratury oraz instytucjami rządowymi, placówkami kultury i szkolnictwa.

Oprogramowanie, które tworzymy to skalowalne, wydajne i niezawodne aplikacje w technologii web-owej, o trójwarstwowej architekturze z serwerem SQL, serwerem HTTP i dostępem z dowolnego miejsca w sieci przez przeglądarki internetowe.

FK.NET Finanse Ksiegowosc

Finanse-Księgowość OrCom.NET

Moduł systemu OrCom.NET stanowiący nowoczesne narzędzie do prowadzenia ewidencji księgowej, kontroli wydatków i dochodów, generowania sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Jest przygotowany do obsługi i wsparcia z wykorzystaniem centralnej bazy danych wielu jednostek budżetowych powiązanych w strukturę hierarchiczną. 

OT.NET Obrot Towarowy

Obrót Towarowy OrCom.NET

Moduł systemu OrCom.NET przeznaczony do rejestracji zakupów, obsługi sprzedaży oraz prowadzenia ewidencji magazynowej zgodnie z wymogami jednostek budżetowych. Korzysta z centralnej bazy danych wspólnej dla wszystkich modułów systemu zintegrowanego, wspiera pracę wielu jednostek tworzących strukturę hierarchiczną.

EM.NET Ewidencja Majatku

Ewidencja Majątku OrCom.NET

Moduł systemu OrCom.NET pozwalający na skuteczne zarządzanie majątkiem w wielu powiązanych jednostkach. Umożliwia m.in. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i sprawną obsługę inwentaryzacji z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz technologii RFID. Centralna baza danych i zdalny dostęp przez przeglądarki.

RCP.NET Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja Czasu Pracy OrCom.NET

Nowoczesna  aplikacja web-owa do ewidencji czasu pracy w jednej lub wielu powiązanych jednostkach tworzących złożoną strukturę. Współpracuje z dedykowanymi czytnikami kart identyfikacyjnych o rozbudowanych funkcjach, umożliwia komunikację z elementami wykonawczymi takimi jak np. bramki obrotowe.

IS.NET Integrator Sprawozdan

Integrator sprawozdań OrCom.NET

Jednostki budżetowe powiązane w strukturę hierarchiczną składają sprawozdania, które podlegające łączeniu na poszczególnych szczeblach struktury. Aplikacja agreguje sprawozdania i udostępnia zagregowane dane, stanowi archiwum złożonych sprawozdań oraz niezawodne medium do ich przesyłania. 

Group 3

Biblioteka OrCom.NET

Aplikacja web-owa do obsługi biblioteki - ewidencja zbiorów, obsługa wypożyczeń, skontrum (inwentaryzacja). Spełnia uniwersalne wymagania związane z prowadzeniem bibliotek literatury fachowej w dowolnej jednostce sektora publicznego.