Systemy wspomagające zarządzanie dedykowane dla

przedsiębiorstw

Proponujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne złożone z nowoczesnych aplikacji oraz profesjonalnych usług wsparcia wdrożeniowego i serwisowego.

Grafika Frontpage 3 Biznes

Aplikacje

Nasze szczególne kompetencje dotyczą zastosowania oferowanych rozwiązań w sektorze publicznym. Kompetencje te zostały zbudowane dzięki wieloletniej współpracy z jednostkami budżetowymi, w tym w przede wszystkim ze znaczącą częścią sądów i prokuratur w Polsce.

Oprogramowanie, które tworzymy, to skalowalne, wydajne i niezawodne aplikacje w technologii web-owej, o trójwarstwowej architekturze z serwerem SQL i dedykowanym serwerem aplikacji, oferujące dostęp z dowolnego miejsca w sieci przez przeglądarki internetowe.

FK.NET Finanse Ksiegowosc

Finanse-Księgowość OrCom.NET

Moduł systemu OrCom.NET stanowiący nowoczesne narzędzie do prowadzenia ewidencji księgowej, zarządzania finansami oraz generowania sprawozdawczości i analiz finansowych. Jest przygotowany do obsługi i wsparcia z wykorzystaniem centralnej bazy danych również dużych firm wielopodmiotowych, o rozbudowanej i złożonej strukturze organizacyjnej. 

OT.NET Obrot Towarowy

Obrót Towarowy OrCom.NET

Moduł systemu OrCom.NET przeznaczony do rejestracji zakupów, obsługi sprzedaży oraz prowadzenia ewidencji magazynowej w firmach handlowych i produkcyjnych. Korzysta z centralnej bazy danych wspólnej dla wszystkich modułów systemu zintegrowanego, jest przygotowany do wspierania pracy firm różnej wielkości, w tym dużych, wielozakładowych o złożonej i rozbudowanej strukturze.

EM.NET Ewidencja Majatku

Ewidencja Majątku OrCom.NET

Moduł systemu OrCom.NET skutecznie wspierający zarządzanie majątkiem przedsiębiorstw, w tym wielozakładowych o rozbudowanej i złożonej strukturze. Umożliwia m.in. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i sprawną obsługę inwentaryzacji z wykorzystaniem kodów kreskowych lub technologii RFID. Oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań np. w zakresie opisu składników majątku za pomocą definiowalnych cech.

RCP.NET Rejestracja Czasu Pracy

Rejestracja Czasu Pracy OrCom.NET

Nowoczesna  aplikacja web-owa do ewidencji czasu pracy w firmach i przedsiębiorstwach, także tych o złożonej, wielopodmiotowej strukturze organizacyjnej. Współpracuje z dedykowanymi czytnikami kart identyfikacyjnych o rozbudowanych funkcjach, umożliwia komunikację z elementami wykonawczymi takimi jak np. bramki obrotowe, a także komunikację z systemami zewnętrznymi.